top of page

PRINCIPPROGRAM

37292422_10156854578132922_1207147377979
Asarna och Vanernas princip

Vi helighåller och hedrar gudar och gudinnor så som våra förfäder gjorde, i våra liv förmedlar Asar och Vaner speciella värden och principer. Vi söker deras välvilja och vi arbetar för att utveckla och upprätthålla en djup och nära kontakt med dem. Vi hedrar Asarna genom andligt arbete; Vi hedrar Vanerna med vår djupa respekt och genom vårt hängivna engagemang för att bevara och skydda Midgård. Vår tro är att genom ritual, hängivenhet, generositet, ära, och hårt arbete kommer våra liv och vår ande att bli berörda och gynnas av de heliga krafterna.

Folkets gemenskapsprincip

En gemenskap baserad på tradition och gemensam kultur är ett bättre samhälle att leva i. Vi i Asatru Folk Assembly hävdar att vår etniska kultur och historia är stark och värd att skydda och upp-muntra. Vi menar att vi alla har ett personligt ansvar att ta folkets väl i beaktande och att ta personligt ansvar för att främja och skydda den. Vi anser att vi alla måste arbeta för att hålla vårt arv levande. För samhällets bästa måste vi:


I. Arbeta för rättvisa, lag och ordning hos vårt folk.


II. Hysa god vilja och främja ett gott samarbete med medlemmar i vårt samhälle.


III. Arbeta för en bättre morgondag. Vi anser att vi har en skyldighet att skapa en bättre framtid för vårt folk och att forma en ljusare framtid för våra barn.


IV. Återgälda det samhälle som till oss har givits.

Förfaderprincipen

Vårt samhälle förenas i våra gemensamma urgamla anor. Vi värdesätter vårt unika arv och an-stränger oss för att upprätthålla en levande förbindelse med våra förfäder. Vi bör alla sträva efter att få kunskap om våra anor och fördjupa oss i det som definierar vår gemensamma folkmiljö.

Familjeprincipen

Friska familjer är kärnan och grunden i vårt folks samhälle, samhällets styrka och välstånd utgår ifrån och är beroende av familjen. Vi i Asatru Folk Assembly stöder starka, friska familjeförhållan-den. Vi vill att våra barn ska växa upp att bli mödrar och fäder till egna sunda och friska barn. Vi anser att aktiviteter och förehavanden som stödjer kärnfamiljen bör uppmuntras, medan aktiviteter och beteenden som är destruktiva skall motarbetas.

Organisationsprincipen

Ett illa organiserat samhälle/folk blir svagt. Ett svagt samhälle/folk är likställt med dess undergång. Vi organiserar oss eller dör. Vi måste bygga upp vårt samhälle och dess förmåga att främja och för-svara sina egna intressen. Samhället måste kunna rikta resurser och ge fördelar till dess medlemmar. Vi engagerar oss i att bygga blomstrande folkmiljöer, skapandet av nya ledare och uppmuntrar till samarbete mellan brödrafolk. Ledarrollerna hos våra folk bör respekteras på samma sätt som våra enskilda rättigheter.

Principen om personlig excellens

Man bör alltid sträva efter att växa i ande och visdom. Man bör bibehålla god fysisk och psykisk hälsa. Skilja rätt från fel och kunna resonera kring det på ett objektivt sätt. Man bör vara väl beläst i både folktradition och folkhistoria, samt ett brett spektrum av andra ämnen som hjälper dig att förstå och utnyttja möjligheter i Midgård och bortom. Lär dig att applicera din kunskap fysiskt och andligt. Vi anser att strävan efter kunskap, att förvärva andlig rikedom, att slipa sina färdigheter, att bygga familj och att leda våra män och kvinnor är värdiga och ärofulla handlingar.

Principen om heder och ed

Ett ärorikt liv innebär att du hedrar och håller dina eder till varje pris. Ta aldrig lätt på en ed, förstå följderna av att lägga en ed innan du gör det och lev upp till skyldigheterna som följer med den.

Krigarprincipen

Vi anser att våra medlemmar alltid bör sträva efter fulländning i den utmaning det är att försvara vårt folk, våra gudar och gudinnor, med både list och fysisk skicklighet när det behövs. Vi måste vara beredda att stå emot de krafter som annars förstör våra gudar och vårt folk.

Principen om att ’Livet är bra’

Att leva, älska, expandera, blomstra och förvärva rikedom/välstånd fysiskt och andligt är alla saker vi strävar efter att förstå och uppleva . En av de saker som är särskilt viktig är insikten om att livet fortfarande bär på många mysterium. I Asatru Folk Assembly har vi förmågan och viljan att gå utanför den mänskliga existensen - genom att odla våra unika samband och relationer med våra gudar och gudinnor, våra förfäder och jordens andar - genom att studera vår kultur, vår folkhistoria, runor och de nio världarnas mysterier.

bottom of page