Midvinterblot


Gautr och Hroptatyrs blotlaget firade in den återvändande solen. Hail Sunna.

Hail Odin.

Hail AFA.


26 visningar0 kommentarer

© 2020 Asatru Folk Assembly