Seger blot med Hroptayr!

Ett lyckat blot på en uråldrig helig plats. Ett gille bestående av korvgrillning över öppen eld, fantastisk utsikt och trevligt sällskap. Krydda detta med fint väder och förfäderns närvaro, så får man vad som kan anses vara en mycket tillfredställande afton.

Hell Tyr! Hell Hroptatyr blotlag! Hell AFA!


99 visningar

© 2020 Asatru Folk Assembly