top of page

Minnesdag för Raud

Nu på söndag den 9:de är det inte bara Odin World Prayer Day, utan även Raud den starkes minnesdag.


Raud var en rik bonde och ivrig blotman, som vi kommer ihåg för hans avvisande av Norges dåvaranda kung Olaf Tryggvason. Olaf var i färd med att förkristna norden, och han skulle nu få Raud att lämna sina förfäders gudar till förmån för den främmande ökenguden.


Raud vägrade överge sina gudar. Raud tog till sjöss med sitt långskepp. Det kallades Draken, då längst fram fanns ett drakhuvud karvat ur trä. Det var ett vackert, stort skepp, större än Olafs!


Raud och Olaf stred till sjöss, Raud förlorade. Men han lyckades fly då han hade bemästrat tekniken att segla mot vinden, och Olaf kunde inte förfölja honom.Men Olaf fick till slut tag i Raud. Olaf begärade att Raud skulle vända ryggen åt sina fäders gudar, och istället falla på knä för Jesus, genom att låta sig döpas. I gengäld lovades Raud att han skulle få behålla sina marker, skepp och han skulle stå högt i Olafs krets. Men än en gång vägrade Raud, och han gjorde narr av Olafs främmande gud.


Olaf blev förbannad, och dömde Raud till en smärtsam död. En orm tvingades ner i Rauds strupe, och den rev och slet sig ur Raud, vilket blev hans död.


Låt oss kalla på Rauds övertygelse. Låt oss fyllas av mod och styrka, så även vi kan vägra kuvas! Vi är ett nobelt stark folk, och vi har hittat tillbaka till våra förfäders tro.


Höj ett glas denna söndag, åt Raud den Starke!


Hell Raud!

100 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page