top of page

Jag svär en Ed!


På bilden ser man våran Edsbete.

Att svära en Ed är att sammanlänka våran vilja med de högas krafter. Genom att dyrt och heligt hålla vad vi svurit blir eden till en bro mellan oss och gudarna. Ordet ed betydde förr i tiden inte bara något man lovade att utföra eller hålla fast vid det betydde också en geografisk plats vid vatten där det var möjligt att korsa och då inte med båt utan till fots eller häst. För våra förfäder var alltså ordet Ed synonymt och starkt förknippat med att korsa något en övergång från en sida till en annan en ed både som vadställe och som löfte till makterna går åt båda hållen det är inte en envägs kommunikation.

Bland ortsnamnen lever det kvar väldigt många Ed däribland Dals-Ed osv ed har en ordvänn i Vad Hällevadsholm i Bohuslän. Vad är ett ord som levt kvar till våra dagar med nästintill samma innebörd som ed. Vi kan till exempel ha en vadslagning och vi kan slå vad om saker. Det blir ju ganska så likt som att avlägga en ed man lovar någon att utföra eller hålla något definitivt och avgränsat något mätbart. Men ursprungs betydelsen är nog att korsa lite djupare vatten att vada över en å eller bäck likheten med Ed är slående. Att av lägga ed var nästintill en sport bland förfäderna men en sport som togs på ett allvar vi nutida människor inte kan föreställa oss. Den traditionen som överlevt till våra dagar kretsar kring Nyårets löfte men då i en mer lekfull form där du inte förlorar annat än din egen självrespekt och möjligen andras igen kännande nickningar när man i februari inser att gymkortet blivit liggande. För att förstå vikten av att avlägga och framförallt hålla en ed måste vi förstå den bakomliggande orsaken. Det finns en kraft som följer oss i livet denna kraften kallas för Hamingja. För enkelhetens skull kan vi jämföra den med vårt moderna ord tur eller lycka men också dess totala motsatser olycka och otur. En del människor tycks vara födda med en nästintill övernaturlig tur dom lyckas med det mesta de företar sig och i bland trots att dom tillsynes aldrig gjort sig förtjänta av en sådan framgång. Men det finns ju också de som har en otrolig otur de som alltid blir sjuka ställer sig i fel kö och så gott som alltid misslyckas, detta till trots att dem verkligen förtjänar bättre. Denna lycka eller Hamingja kan vi påverka genom vårt sätt att leva våra liv och vi kan faktiskt ge våra framtida släktingar ett bättre liv genom denna osynliga makt. Hamingjan går nämligen i arv inte då bara på individ nivå det finns de Hamingjor som följer släkten och till och med de som följer ett helt folk. Åter till ed,s svärandet vad har det då att göra med Hamingjan och lycka. Man kan säga så här, en gåva kräver en gengåva och ju mera du ger desto mer får du tillbaka om du avlägger en ed med förfäder och makterna som vitten binder du dig till ett avtal med en sida i våra liv vi alltför sällan ägnar uppmärksam men som likväl har en stark påverkan på oss. Man ingår ett avtal om att utför något och som belöning för detta får man en ökad och stärkt Hamingja ju svårare eller storslaget löftet eden du svär desto större och starkare blir belöningen. Genom våra handlingar ger vi näring och kraft till Hamingjan. Man bör vara vaksam och begrunda konsekvensen innan man avlägger en sådan ed för om du bryter den eller misslyckas med att åstadkomma tänkt resultat slår den positiva effekten åt motsatt håll du minskar din Hamingjas kraft du förlorar lycka, man brukar säga att bruten ed är dubbelt så kraftfull du får alltså mer olycka om du bryter eden än lycka om du håller den. Förutsatt att du är på det klara med fördelarna och eventuella nackdelar är ed,s svärandet ett effektiv och tillfredsställande sätt att gynna sina framtida släktingar men också ett sätt att ta kontroll över sitt eget liv. Börja i det lilla lägg inga storslagna eder på ed,s ringen utan håll dig till klart avgränsade och uppnåbara mål. Historiskt så svors eder inte uteslutande på en så kallad ed,s ring man kunde till exempel lägga sin hand på en galt eller på ett svärd eller annat föremål som genom sin världsliga funktion och egenskap gav extra styrka och mening till eden. Vi använder inte en ring vid våra blot utan två sammanfogade Vildsvinsbetar dessa kallar vi för eds beten, vildsvinet symboliserar här styrka och beslutsamhet samt fruktbarhet. Detta föremål skickas runt i slutet av alla ritualer om någon känner sig manad att avlägga en ed så gör man det inför deltagarna och makterna på platsen. Jag kan tillägga att föremålet växer i styrka för varje ed som avläggs på den den får ett eget liv så att säga. Ädla handlingar ger ädla belöningar.

Anders Nilsson.

241 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page