Frej blot på Ekavi


Ekavi blot till Frej

Sitter vid blotplatsen dagen efter

och tänker på hur vi stod i en cirkel

hur vi höjde ett horn till Frej

den dagen vi välkomnar våren.

Fullmånen lyser upp gläntan

Där vi delade en magisk stund

med ljudet av tranornas sång

som ekade genom skogen.

Krafterna var tydligt med oss

och delade denna kväll med

vi var i sanning lyckligt lottade.


Hell Frej87 visningar

© 2020 Asatru Folk Assembly