top of page

Folkbuilder Sverige och Europa

Jag har det stora nöjet att få presentera Linus Borgström som Folk Builder för Sverige. Linus har sedan start visat både intresse och förmåga att arbeta och föra våran tro framåt. Arbetet som folk builder kräver engagemang och en vilja att förändra och förbättra vårt folks själsliga/andliga välbefinnande. Med det krävs också ett strukturerat och metodiskt arbete i den moderna världen, vi i Asatru Folk Assembly försöker inte återskapa en svunnen tid utan precis som våra förfäder skulle gjort anpassar och lever vi med våran andlighet i den tid vi befinner oss i.

Linus har med sin förmåga att omvandla idéer till tekniska lösningar visat sig framgångsrik, och ser fram emot att bygga ytterligare på dessa idéer framöver.


Fr. Vänster : Anders Nilsson & Linus Borgström


Jag har sedan starten av mitt uppdrag som Folk Builder arbetat mot målet att vi skall ha en Folk Builder i alla skandinaviska länder för att på ett genuint sätt spegla våra brödrafolks unika egenskaper och nu är vi ett steg närmare det målet.


I och med delad arbetsbörda har jag nu möjlighet att ägna mig mer åt det nya uppdraget som jag tilldelats; nämligen att öka vår närvaro i Europa samt starta Blotlag i de länder vi är representerade i.


Jag ser med tillförsikt och optimism på våran framtid, ty ju mörkare det är desto lättare är det att se ljuset.


Anders Nilsson

135 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page