top of page

Din andliga resa - Börja dagen med morgonritual


Algiz-runan

Det första steget på den andliga vägen kan se väldigt annorlunda ut för många människor. Oftast bygger det på att man har haft en personligen upplevd andlig händelse och när man väl haft sin första upplevelse, eller återfunnit minnet av en tidigare upplevd kontakt med något bortom Midgård; kommer ett av de svåraste momenten, nämligen att åkalla dessa makter i det vardagliga livet. Oavsett vilken upplevelse vi haft, behöver vi fortfarande leva och verka i nuet; men det betyder inte att vi inte kan ha ett utbyte med de gudar och väsen som existerar omkring oss - och inom oss. Som texten nedan beskriver det;

Så som jag ger, så får ni. Så som ni ger; får jag.

Vad kan ge dagen bättre utsikter än en kort meditationsritual där vi åkallar makterna med en önskan att erhålla blott en del av deras oerhörda kraft?

Och vem vet, kanske blir denna enkla ritual nyckeln till din nästa stora framgång?


 

Morgonritual

Text av Anders Nilsson


Stå framför altaret eller vänd mot öster.

Tänd ett ljus eller oljelampa.

Offret består av vatten; helst från en källa alternativt mjöd men det går bra med vanligt kranvatten.

Detta hälls ned i offerskålen och ställs kvar vid altaret eller ställs ute till makterna.

Offerskålen bör endas användas till ritualer.

Läs följande text högt, eller tyst för dig själv. Oavsett är det fördelaktigt om du så småningom lär dig orden utantill.


Vattnet ger mig liv; det omger mig på alla sidor.

Mitt land stärker mig och omger mig på alla sidor.