top of page

De nio ädla dygderna

Inom modern asatro, i synnerhet i USA, talas det mycket om "The Nine Noble Virtues", ett slags hederskodex vars kärna kan finnas i de sagor, myter och historiska berättelser som beskriver vårt folk och dess gärningar. Jag har sett påståendet på en del håll att detta ska vara grundlösa punkter utan förankring i någon litteratur, men detta är långt från sanningen. De nio ädla dygderna beskriver sidor av den germanska karaktären, attribut som lett till framgång efter framgång kantat av hårda motsättningar. De beskriver dygder som vi alla kan och bör sträva efter att upprätthålla. Likt de ridderliga dygderna som beskrivs i medeltida källor, målar de en bild av hjälten vi som barn ser upp till. Kanske var det din far eller morfar, eller kanske en sagofigur. När vi börjar vandra vägen som slutligen ska ta oss hem, den väg som vi kallar asatro, finner vi än en gång att dygderna kan vara viktiga ledstjärnor för att hjälpa oss att hitta rätt på livets krokiga väg. Låt oss ta en titt på de nio dygderna;

Bild av Timothy Eberly (Unsplash.com)

- "MOD"

att göra det som krävs även i de svåraste situationer

- "SANNING"

Var ärlig mot din familj och ditt folk, och förvänta dig det samma tillbaka

- "ÄRA"

Håll din ed och din pakt; en mans ord är hans ära

- "TROHET"

Visa trohet mot din familj, ditt folk och gudarna och gudinnorna vi vördar

- "DISCIPLIN"

Att med uthållighet vara hård mot sig själv, för att till slut bli starkare och segra

- "GÄSTVÄNLIGHET"

Viljan att dela med sig av det man har till sitt folk

- "STRÄVSAMHET"

Att alltid arbeta hårt och sträva efter effektivitet

- "OBEROENDE"

Frihetsandan, uppnådd inte bara för dig själv utan för din familj, din grupp och ditt folk

- "IHÄRDIGHET"

Förmågan att resa sig på nytt efter misslyckande