top of page

Att så ett frö!

Uppdaterat: 22 mars 2018

Så är det äntligen dags att välkomna våren och ljuset tillbaka till våra nordliga länder även om vintern ännu håller ett starkt grepp om oss. Ljuset som nu återvänder ger oss ett löfte om en kommande sommar. Att vi moderna människor kan fridfullt njuta av våren har vi våra förfäder att tacka deras vårar var lika efterlängtade som våran men för förfäderna betydde denna tid på året en arbetsbörda långt utöver vad vi kan föreställa oss. Genom deras slit och tålmodiga strävan har vi fått den möjligheten att endast njuta och förundras över allt det nya och vackra som kommer. Asatru Folk Assembly kommer likt de andra vårarna att helig hålla och visa tacksamhet och vördnad inför det under som nu sker i naturen. Den 24e Mars samlas vi och ger en del av oss själva som mot gåva nämligen våran tid och uppmärksamhet två saker vilka i dagens samhälle har kommit att betyda så mycket. Vid brytpunkterna i det årliga kretsloppet finns en öppning som annars inte är närvarande. Vid dessa tider får vi således möjligheten att kommunicera med makterna och förfäderna av den anledningen ges under ritualen möjlighet för er att utföra två personliga offer. Det första är ett så kallat brännoffer där offermaterialet läggs I elden och på så vis förs till makterna. Av förklarliga skäl måste detta vara något brännbart, exempelvis en lapp där du skrivit din önskan om något eller kanske en bit trä med ristade runor. Det andra offret är mera riktat till naturen och förfäderna på platsen detta innefattar gåvor av organisk material frukt nötter kött osv. Detta är ett mer långtidsverkande offer och lämnas kvar på plasten för att inmundigas av naturen. Varför offrar vi saker är det kanske någon som undrar. Dessa rituella handlingar är fast förankrade I våran historia själva offrandet var en viktig komponent om inte den viktigaste i förfädernas religiösa värld. Själva tanken bakom detta är att en gåva alltid kräver en gengåva. Gengåvan blir aldrig större eller mindre än original gåvan så om du öskar något stort ge då också något stort. Till gåvor räknas också ideellt arbete eller den energi du lägger in i ett projekt du brinner för och det kan man ju säga är vad vi gör när vi deltar I ett blot vi offrar en del av våran tid. Tid I dagens samhälle är en av det dyrbaraste saker vi kan ge, vi ger en bit av våra liv. Förr i tiden bestod stora offer av de dyrbaraste de då ägde till exempel ädla metaller eller hästar och oxar. Vad har vi då i dag som är dyrbart och värt att ge till makterna, en bil kanske eller varför inte våra så högt skattade mobiltelefoner skämt o sido det som är av störta värde i dag kan väl anses vara tid, vi ger bort våra liv i utbyte mot lön när vi arbetar. Globala företag tjänar pengar på den tid och uppmärksamhet vi lägger på deras sociala plattformar. Tid och uppmärksamhet, fokus, hängivenhet är alltså en av den moderna människans värdefullaste gåva. Ju mera vi ger desto mera får vi tillbaka. Vi får se våra offergåvor som frön vi planterar, ju mera omsorg och tanke vi lägger in i den handlingen desto större är möjligheten att detta fröet kommer att bära frukt och växa sig stark och friskt.

Anders Nilsson Väl mött vänner och fränder.


187 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page