top of page

Asatro är vår födslorätt

Nedan text publicerades ursprungligen i AFAs digitala tidskrift, Runestone, av Witan Clifford Erickson, från juli 2022. Här översatt från engelska till svenska, av Laura och Erik Lugnet.


“Asatro är hemläxans religion”

“Du måste förtjäna din Tors hammare”

"Gudarna kallar vem de vill”

Allt ovan är vilseledande.

Det är självklart bra att studera historia, runor, språk, och allt annat som hjälper oss att bättre förstå vår tro.

Det är självklart bra att föra sig på ett sätt som är nobelt, modigt, vänligt, och rättfärdigt.

Det är självklart upp till gudarna att göra som de vill, och vi kan inte förmoda att förstå deras motiv.

Dock, inget av detta är definierande egenskaper för vår tro och religion.

Asatro betyder “tron på gudarna” eller mer bokstavligen “Troth till Asarna”, en helig tro på Asarna. Det är tro inte bara i betydelsen att “tro” men också i meningen “förtroende” eller “trofasthet”. “Jag tror på dig” betyder mer än “Jag tror att du finns”, det betyder “jag tror du kommer göra rätt” och “jag tror du kommer lyckas”.

Våra förfäder är vår direkta, fysiska länk till Asarna. Asarna är de mest uråldriga blods-förfäder av vårt Folk. Vi är samma länk för våra ättlingar och alla deras efterlevande.

Asarna skapade världen och gav oss liv, förnuft, och livskraft. Varje Blot vi ägnar åt Asarna är att återgälda denna gåva, gjord av världen som var skapade åt oss av Asarna. Vår tro är att fortsätta denna gåvo-cykel oupphörligt. Vi borde alltid tänka på att Asarna påbörjade gåvo-cykeln och våra förfäder- Asatroende eller inte- bibehöll denna gåvo-cykel genom de framgångsrika liven de levde. Vår existens är bevis för denna framgång. Våra barns välstånd och tro är bevis på vår framgång.

Så gör din hemläxa. Visa att du är ärlig. Lyssna till gudarnas kall. Men kom alltid ihåg att Asatro är födslorätten för varenda en av vårt Folk, även om de måste påminnas om det. För dem hem.147 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page