top of page

Om Oss

Asatru Folk Assembly startades i USA 1995 av Stephen McNallen, men har sina rötter i The Viking Brotherhood 1972 och senare Asatru Free Assembly. Organisationen utövar så kallad Folkish Asatro, det vill säga att vi anser att asatron är bunden till de etniska europeiska folken och dess långa historia. Sedan några år tillbaka är organisationen även aktiv i Skandinavien.

bottom of page