top of page

HUSETS LAG

37292422_10156854578132922_1207147377979

Hedra Asar, Vaner, Alver och Förfäderna genom blot och ärofull handling. Fortbilda dig och väx i sed och tradition. Ge styrka och visa respekt åt Makterna genom ritualer och offer. Ge akt på Asarnas heliga dagar samt hylla naturens skiftningar.

Tolerera ingen osämja eller splittring i huset eller mellan fränder. I huset kan var och en tala fritt, meningsskiljaktigheter till trots får vi aldrig överträda gränserna för respekt eller artighet. Inom husets väggar är vi alla bröder och systrar och ska därmed behand-las på tillbörligt vis.

Ge kraft och berömmelse, inte mörker och förakt, åt dem som bebor huset. Våra gär-ningar och ord måste verka för att Asatru Folk Assemblys rykte och Den gamla seden som helhet växer sig än mer ärorik. Gör gott för ditt folk din familj, väx i själ och sinne, kropp och minne. När inbördes missämja och oenighet så sker – låt det så göras dolt ur andras åsyn.

Ge i första hand kärlek till din familj och ditt folk. Din primära plikt står till dem som är närmast dig genom blod och jord. Älska dina egna. Löna gott med gott, ont med ont till de som så förtjänar. Vörda alla vars händer är öppna och vars hjärtan är sanna.

Sträva efter att vårt folk ska få leva för evigt, trots att alla Muspels styrkor marscherar mot oss. Arbeta för ’Folket Inom’ Asatro, och ’Folket Utanför’, de som ännu inte har mött gudarna – på alla sätt som är hedervärt och ädelt.

Tala frispråkigt och öppet. Var ärlig och rättvis mot alla inom husets väggar, förkasta skvaller och intriger samt ej prata bakom andras ryggar.

Avundas inte dem som får gåvor, berömmelse eller tjänster inom huset. Sök i stället berömmelsen av egen kraft, huvud och förmåga. Den härlighet som ges till din bror eller syster skiner också på dig! Låt inte guld och berömmelse skapa fientlighet bland fränder. Inom Huset blir andras framgång även din.

Var givmild, öppenhjärtig och generös i din strävan att hjälpa familjen och föra folket framåt. Ge med glädje din tid och ansträngning, var behjälplig till dem som lever i huset och för vår gemensamma strävan framåt .

Hedra och helighåll dina eder till familj och gudar, även med ditt liv som insats. Hand på ring eller stål, hand given i gott förtroende till en annan – detta är heligt och på dem lever makten hos oss i huset.

bottom of page